OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Core‚ s.r.o.

kontakt
OBCHODNÉ ÚDAJE:

Core, s.r.o., Pannónska 1657/9, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika
IČO : 44 354 584, DIČ : 2022669836, IČ DPH SK: 2022669836
Zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I., Oddiel : Sro,Vložka číslo : 54060/B
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2625809853/1100      
 
 
KONTAKT:

www.core.wbl.sk
e-mail:coresro@gmail.com
phone:0903 650 665
konateľ: Ing.arch. Ján Kubáni