OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Core‚ s.r.o.

portfólio
OBSAH - Chronológia prác

1. RODlNNÝ DOM - REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA - Malá Domaša, okr.Vranov n/T.   2004
2. REKONŠTRUKCIA POLYFUNKČNÉHO DOMU - Schottenfeldgasse 5 , 1160 Wien, CGT Bauträger GmbH (štúdia - spolupráca s arch.Korenková)   2005
3. POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ KOMPLEX, Nám. J. Kostru, Bratislava,(spolupráca s Ing.arch. I. Voronkov, Bratislava)   2005
4. NÁJOMNÁ JED. c.2-03.002, GENERIX, a.s. - CBC2, Karadžičova ul., Bratislava, Generix, a.s.   2006
5. NÁJOMNÁ JED. c.1-01.010, KVETINÁRSTVO Fiori, s.r.o. - CBC1, Karadžičova ul., Bratislava, Fiori,s.r.o.   2007
6. NÁJOMNÁ JED. A_118, KVETINÁRSTVO Fiori, s.r.o. - Soravia office, Štúrova ul., Bratislava, Fiori,s.r.o.   2007
7. REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA OBJEKTU "PUB MAJÁK'' - ul.Jána Stanislava, Bratislava, m.č. Karlova Ves, Hortel,s.r.o.   2007
8. OBYTNÁ ZÓNA „ERDÖDY RESIDENCE", Moravany nad Váhom, L.E.R. Partners, s.r.o.   2007
9. INTERIÉRY BYTOV A RODINNÝCH DOMOV, Bratislava   2006 - 2009
10. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA, NEW CITY - HOTEL COMPLEX and CONGRESS CENTER, Bratislava Nové Mesto   2008
11. BYTOVÉ DOMY - Rovinka Nové Centrum, SOKK DEVELOPMENT s.r.o., (spolupráca s Outline,s.r.o., Bratislava)   2008
12. ARTHUR Real Estate, s.r.o., Polus City Center, Vajnorská 100, Bratislava, Arthur Real Estate, s.r.o.   2008
13. RADOVÉ RODINNÉ DOMY - Rovinka Nové Centrum, CAMELOT SLOVAKIA, s.r.o., (spolupráca s Outline,s.r.o., Bratislava)   2009
14. REKONŠTRUKCIA POLYFUNKČNÉHO DOMU - Štefánikova 1, Bratislava, Štefánikova residences, s.r.o.   2009
15. LENOVO RETAIL - SHOWROOM, Digital Park II 1, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Marsann IT,s.r.o.   2010
      + Lenovo Service  Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Marsann IT,s.r.o.   2011
16. QBE Insurance Europe - Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava      2010
 

 1. realizácia   2.štúdia, (realizácia) 3.projekt-štúdia   4.realizácia     5.realizácia   6.realizácia 7.realizácia    8.projekt-štúdia   9.realizácia        10.projekt-štúdia    11.realizácia    12.realizácia    13.realizácia    14.projekt-štúdia